Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

Gassikkerhet på hytta 

Her har vi samlet nyttig informasjon du bør kjenne til hvis du bruker gass på hytta

 

Kilde: DSB Sikker hverdag

 

 

FAST OPPLEGG FOR GASS - HVA HAR DU LOV TIL?

Bruker du mye gass hjemme eller på hytta, vurderer du kanskje å ha et fast opplegg for gass. Her er oversikten over hva du kan gjøre selv og hva du må overlate til fagfolk.

 

 

Gasslange eller fast røropplegg

Som ufaglært har du lov til å montere inntil 1,5 meter gasslange med regulator mellom propanflaske og gassapparat, som for eksempel komfyr eller grill. Det er ikke lov å legge gasslange gjennom vegg. Vil du lede gass gjennom vegg, må det gjøres gjennom faste rør og dette må overlates til fagfolk. Det samme gjelder for alle typer gassrør.

Har gassopplegget stengeventil, gassrør, tanker eller fordampere må du også overlate jobben til profesjonelle.

 

 

Gassvarsler og alarmer

Du har selv lov til å sette opp gassdetektor og kullosdetektor, så lenge disse har batteri eller skal plugges i stikkontakten. Husk å sjekke bruksanvisningen slik at du plasserer detektoren riktig. Lekkasjevarsler som skal festes på gassrører må monteres av fagfolk.

 

 

Utvendig propanskap

Skap til oppbevaring av gass utendørs kan du montere selv. Utendørsskap for oppbevaring av gass skal være i ikke-brennbart materiale, for eksempel stål. Gassflaskene skal oppbevares stående og sikres mot å velte. Skapet skal være låst.

 

Skal du oppbevare gass utendørs for vinterbruk bør du velge gassflasker i stål fremfor kompositt (lettvektsflaske). Dersom gassforbruket er høyt og temperaturen der flaska står er svært lav, kan dette gjøre at du får for lite gass til gassapparatet.

 

 

Dette kan du montere selv

 • Gasslange inntil 1,5 meter mellom gassbeholder og gassutstyr
 • Gassdetektor og kullosdetektor med batteri eller plugg til stikkontakt

 

 

Dette har du ikke lov til å montere selv

 • Gassførende slange gjennom vegg
 • Gassførende rør
 • Lekkasjevarsler som sitter på gassrør
 • Stengeventiler
 • Tanker, rør, fordampere osv

 

 

 

 

 

 

104882 Watski 69045-5 Propanslange 8mm. (orange) Godkjent gasslange, bytt hvert 3 år

 

SLIK BYTTER DU GASSLANGE

Du bør bytte gasslange etter to til fem år. Her er tipsene til deg som skal kjøpe ny slange og montere den selv.

 

 

Kjøpe slange til gass

Gasslanger selges på steder hvor de selger gass og gassapparater. For eksempel på byggevarehus, jernvarehandler og hyttebutikker. Slangen skal ikke være lenger enn 1,5 meter. Spør i butikken og sjekk merkingen for å forsikre deg om at slangen egnet for propan.

 

Gasslanger kjøpes separat eller som del av et sett hvor det også følger med slangeklemmer til å feste slangen med. Du kan også kjøpe gasslange med regulator koblet til den ene enden. Med en slik løsning skal du bare feste den løse enden til gassapparatet ditt. Kjøper du kun gassledningen må du feste slangen til regulatoren selv i tillegg.

 

 

Fjerne gammel slange

Forsikre deg om at gassen er skrudd av før du begynner. Gasslangen er festet med slangeklemmer - små metallbånd som enten er skrudd fast eller klemt sammen rundt endene på gasslangen. For å fjerne den gamle slangen må du først løsne eller skru løs disse. Deretter vrir du slangen forsiktig løs fra festepunktene på regulatoren og på gassapparatet.

 

 

Feste ny slange

Smør litt flytende såpe, for eksempel Zalo, på festepunktene. Da blir det enklere å få på den nye slangen. Dytt og vri den nye slangen på plass over festepunktene. Skru til slangeklemmene, slik at slangen sitter godt fast rundt festepunktene. Vær forsiktig når du skrur til - strammes klemmene for hardt rundt slangen, kan slangen sprekke.

 

 

Sjekk lekkasjer før bruk

Gjør en lekkasjetest før du åpner for gassen, slik at du er helt sikker på at koblingene er tette. Sprut konsentrert såpevann ved begge ender av slangen. Åpne deretter for gassen. Hvis det bobler i såpen ved noen av koblingspunktene, har du lekkasje. Da må du stramme slangeklemmene mer.

 


Husk dette når du kjøper gasslange:

 • Innvendig diameter på gasslangen må passe med utvendig diameter på festepunktene. Ta med den gamle slangen til butikken, sjekk bruksansvisningen eller ta mål av festepunktene selv.
 • Gasslangen skal ikke være lenger enn 1,5 meter.
 • Sjekk merkingen og spør i butikken om slangen kan brukes til propan.
 • Sjekk datostemplingen på slangen. Gasslanger er "ferskvare" og årgangen bør være så ny som mulig.


Slik skifter du gasslange:

 • Løsne slangeklemmene.
 • Vri slangeendene forsiktig løs fra festepunktene.
 • Smør litt flytende såpe på festepunktene før skyver den nye slangen på.
 • Skru på slangeklemmene slik at slangen er godt festet rundt festepunktene.
 • Sjekk for lekkasjer før du åpner for gassen.

 

 

 

 

SLIK BYTTER DU GASSFLASKE

De fleste ulykker med gassgrill og andre gassapparater skjer fordi det lekker ut gass mellom gassflasken og regulatoren. Se hvordan du skifter gassflaske trygt og riktig.

 

 

Unngå lekkasje

Hvis regulatoren ikke sitter riktig fast på gassflasken kan det lekke ut propangass. Dersom gassen tar fyr kan også flaska ta fyr og eksplodere. Trykk låseringen på regulatoren godt ned for å unngå lekkasje.

 

 

Steng etter bruk

Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Hvis du skal reise bort eller ikke bruke gass på en stund skal regulatorbryteren stenges og regulatoren kobles fra.

 

1. Fjern eventuell forsegling på gassflasken. Ikke bruk kniv eller noe som kan skade pakningen. Sjekk at pakningen på flasken er hel, ren og myk.

2. Plasser regulatoren over gassflasken. Pass på at bryteren på toppen av regulatoren er stengt slik at det røde flammetegnet er ned.

3. Press låseringen opp og sett regulatoren ned på flaskeventilen.

4. Trykke låseringen ned med begge hender til den går i lås med et lite klikk. Løft i regulatoren for å sjekke at den sitter på plass. Deretter kan du åpne regulatorbryteren slik at det røde flammetegnet peker oppover.

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon av gasseksplosjon

 

GASS SKAL IKKE OPPBEVARES I KJELLEREN

Beholdere med gass skal oppbevares stående, over bakkenivå og på et godt ventilert sted. Oppbevarer du flasker med propangass hjemme eller på hytta? For at det ikke skal skje ulykker, er det viktig at du oppbevarer gassen riktig og lovlig.

 

 

Oppbevar stående

Oppbevar gassbeholdere stående på stabilt underlag slik at de ikke kan velte. Alle propanflasker i Norge skal ha en sikkerkerhetsventil. Når gassbeholderen blir for varm, for eksempel i en brann, åpnes sikkerhetsventilen slik at gassen slippes ut. Dermed blir trykket og faren for eksplosjon mindre. Sikkerhetsventilen fungerer bare hvis beholderen står oppreist.  

 

 

Lagre luftig

Det må være god lufting der gassen skal oppbevares. Hvis det skulle bli lekkasje i gassbeholderen er det viktig at gassen kan sive vekk. Du kan oppbevare gass inne eller ute. Innendørs skal gassflaskene oppbevares i et skap. Utendørs skal skapet i tillegg være av ubrennbart materiale, for eksempel av metall. Husk at skap som brukes til oppbevaring av gass også må ha god lufting.

 

 

Ikke utsett for varme

Det må ikke være for varmt der du lagrer gass. Oppbevarer du gass utendørs, la beholderne stå i skyggen. Hvis du griller med gass, sett aldri gassflasken under grillen. Hold også gassbeholdere i god avstand fra brennbare materialer og væsker som for eksempel tennvæske og bensin.

 

 

Ikke oppbevar i kjelleren

Gassflasker skal ikke oppbevares i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft. Hvis det blir lekkasje i flaska, vil gassen sive ut og samle seg nede langs kjellergulvet. Da skal det ikke mer enn en liten gnist til for å tenne på gassen. Det kan bli en kraftig eksplosjon som kan få et helt hus til å lette fra grunnmuren. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet, hvor det ofte er vanskelig å komme til.

 

 

Riktig oppbevaring av gass:

 • Oppbevar gassbeholderen stående, på et stabilt underlag.
 • Gassbeholderen skal oppbevares i skap med god lufting. Hvis du oppbevarer gass ute må skapet i tillegg være av ikke brennbart materiale, for eksempel metall.
 • Det skal være god avstand til antennelseskilder og flaskene må ikke utsettes for sterk varme.
 • Gass skal aldri oppbevares i kjelleren.
 • Du kan oppbevare maksimalt to flasker på 11 kilo per bolig.

 

Bilde av hytte i vinterlandskap

Foto: Joner

 

 

VEDLIKEHOLD GASSUTSTYRET PÅ HYTTA

Har du propankjøleskap eller bruker du gass til oppvarming av hytta? Bruk noen minutter på sjekk av gassutstyret før du tar det i bruk. Så minsker du risikoen for farlige lekkasjer.

 

 

Sjekk for støv

Gassutstyr som ikke er brukt på en stund, kan blir tett av støv, spindelvev og lignende. Da vil ikke gassen brenne skikkelig, og det dannes kullos som kan føre til kvelning.

Kontroller og rengjør gassutstyret med jevne mellomrom for å unngå dette. Brennere som er nær gulvet er spesielt utsatt, for eksempel under gassdrevne kjøleskap. Sjekk spesielt at luftinntaket ved dysen er fri for støv. Trekk frem kjøleskapet og støvsug forsiktig på baksiden. Hvis du ikke har støvsuger på hytta kan du også blåse kraftig for å fjerne støvet. 

 

 

Følg med under bruk

Sørg for god ventilasjon og vær alltid til stede i rom der du bruker gassovn og andre gassapparater. Gassapparater stiller også krav til størrelsen på rommet de skal brukes i. Disse kravene skal være beskrevet på apparatet.

 

 

Pass på kullosen

Et propandrevet kjøleskap kan kvele deg dersom brenneren ikke får nok luft. Dårlig forbrenning kan føre til kullosforgiftning. Det skumle med kullos er at du gradvis vil bli trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen før du blir kvalt.

 

 

Hold slangen unna brenneren

Sjekk at slangen ikke er i berøring med brenneren. Er den det kan varmen fra brenneren smelte hull i slangen, slik at gassen antennes direkte og gir en eksplosjonsartet brann.

 

 

Ikke på soverommet

Flyttbare gassapparater for innendørs bruk må bare brukes under oppsyn og i godt ventilerte rom - aldri på soverom. Apparatene bør plasseres minst én meter fra brennbart materiale.

 

 

Før du drar

Hvis det er lenge mellom hver gang du er på hytta bør du koble fra regulatoren og eventuelt sette beskyttelseshetten på gassflasken før du drar.

 

 

Dette bør du gjøre før du tar utstyret i bruk:

 • Sørg for at luftinntaket ved dysen er fri for støv. Blås kraftig eller støvsug bak kjøleskapet for å rengjøre.
 • Sjekk at slanger og koblinger er tette.
 • Kontroller at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken.

 

 

 

 

SLIK UNNGÅR DU KULLOSFORGIFTNING

Hvis et gassapparat ikke virker som det skal forbrennes ikke gassen skikkelig. Da dannes det farlig kullos. Slik unngår du de typiske feilene som kan gi kullosforgiftning.

 

 

Sørg for frisk luft

Faren for kullosforgiftning er størst der gassapparater brukes over lang tid der personer oppholder seg. Hvis rommet er lite eller har dårlig ventilasjon skal det lite kullos til. Sørg derfor alltid for god lufting i rom der du bruker gassapparater.

 

 

Følg bruksanvisningen

Sjekk også i bruksanvisningen hvor stort rom apparatet krever. Apparater som forbrenner mye gass og oksygen, som for eksempel frittstående gassvarmeovner uten avtrekk, bør ikke brukes lenge av gangen. Slike ovner skal holdes under oppsyn og aldri plasseres i rom der noen sover. Gassapparater beregnet for utendørs bruk må aldri brukes innendørs.

 

 

Vedlikehold apparatene

Typiske feil på gassapparat er at brenneren er delvis tettet igjen av støv eller skitt, eller at deler av apparatet er slitt eller ødelagt på grunn av skader eller dårlig vedlikehold.

 

Ps! Se mer info om vedlikehold av gassutstyr lenger ned på siden. 

 

Husk å ta vare på bruks- og vedlikeholdsinformasjonen som fulgte med apparatet, og følg denne. Har du apparater som brukes sjelden bør du også støvsuge eller blåse vekk støv før bruk. Dette gjelder spesielt gassdrevne kjøleskap, der luftinntaket er nær gulvet.

 

Noen gasskjøleskap har deler som må rengjøres spesielt (bla. røret over brenneren/flammen bak på kjøleskapet). Dette er svært viktig og skal være beskrevet i bruksanvisningen.

 

 

 

 

Slik unngår du den farlige kullosen:

 • Sørg for god ventilasjon der du bruker gassovn og andre gassapparater.
 • Sjekk at gassapparatet er til innendørs bruk.
 • Sørg for at rommet der du skal bruke gassapparatet er stort nok.
 • Følg med når du bruker gassovner og gasskomfyrer.
 • Ikke bruk frittstående gassovner uten avtrekk over lang tid.
 • Følg bruks- og vedlikeholdsveiledningen som følger med apparatet.

 

 

 

Hva er kullos og kullosforgiftning?

Kullosforgiftning kommer av mangel på oksygen i blodet. Hvis et gassapparat ikke virker som det skal forbrennes ikke gassen skikkelig. Da dannes det kullos – som igjen kan gi kullosforgiftning. Kullos er en gass som verken lukter eller smaker noe, derfor er den vanskelig å oppdage. Det skumle med kullos er at du gradvis vil bli trett og sliten, og etter hvert ute av stand til å håndtere situasjonen før du blir kvalt.

 

 

 

 

KONTROLL AV GASSFLASKER

Virksomheter som fyller gassflasker skal kontrollere og merke gassflasker før de selges til deg som forbruker. Nedenfor ser du hva du kan forvente av fyllestedet, og hvordan du kan se om propanflasken din er godkjent.

 

 

Krav til kompetanse

Det er ikke hvem som helst som kan fylle på og selge gassflasker. Jobben krever nødvendig kompetanse og må gjøres ved anlegg som er beregnet for fylling av propanflasker. Selvbetjening er ikke tillatt. Det er strenge krav til hva som skal kontrolleres før og etter hver påfylling. Etter fylling skal flaskene merkes på riktig vis. I tillegg kommer krav til periodisk kontroll, som er en enda grundigere kontroll av flaskens tilstand. Alle disse kravene er til for at du som forbruker skal kunne handle og bruke gass på en trygg måte.

 

 

Riktig merking

Gassflasker med propan skal merkes med navn på virksomheten som har fylt flasken og at flasken er kontrollert før fylling. Denne merkingen skal tåle normal slitasje.

Sjekk spesielt at propanflasken også er merket med dato for neste periodiske kontroll. Periodisk kontroll utføres av utpekt kontrollorgan og er en grundig gjennomgang av flaskens tilstand. Periodisk kontroll kommer i tillegg til den vanlige kontrollen som skal gjøres før og etter fylling. Hvis en flaske ikke er merket med neste periodiske kontroll, skal personalet ved fylleanlegget kunne svare på når flasken skal til en slik kontroll. Alle nye gassflasker skal i tillegg være merket med symbolet p. Dette symbolet er en bekreftelse fra produsenten om at flasken følger europeiske regler og kan fritt selges innenfor EØS.

 

 

Fylling av gassflasker 

Det er ikke lov å fylle flasker som er skadde, defekte, eller som har forfalt til periodisk kontroll. Før fylling skal det kontrolleres at påfyllingsventil, sikkerhetsventil og pakning er intakt. Når flasken er fylt skal det kontrolleres at flaskene ikke er overfylt, at de ikke lekker og at de har nødvendig merking og identifikasjon.

 

 

Levere inn gassflasker

Virksomheter som fyller eller selger gassflasker med propan har plikt til å ta imot flasker fra forbrukere som ikke kan fylles, eller som du av andre grunner ønsker å levere fra deg. Forbrukere skal ikke betale for å levere fra seg flasken. Virksomheten har ingen plikt til å erstatte flasker som ikke kan fylles.

 

 

Ved fylling av propanflasker skal virksomheten;

 • undersøke flasken for skader
 • sørge for at påfyllingsventil, sikkerhetsventil og pakning er intakt
 • sjekke at flaskene ikke har forfalt til periodisk kontroll
 • merke flaskene slik at de kan spores tilbake til fyllestedet
 • se til at flasken ikke er overfylt
 • sjekke at flasken ikke lekker
 • kontrollere at flasken har påkrevd merking

 

 

 

 

Bilde av mat på grill

 

SLIK GRILLER DU TRYGT MED GASS

Ta deg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll før du starter grillingen. Så kan du unngå uhell og skader.

 

 

Se etter lekkasjer

Se over slanger og pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes, hvor det gjerne sprekker først. Direkte sollys kan gjøre gasslangen sprø, slik at den sprekker fortere. En god huskeregel er å bytte ut slangene etter to til fem år.

Slik sjekker du om det er lekkasjer i gasslangen.

 

 

Ikke sett gassflasken under grillen

Når du griller bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til slik at du kan stenge gasstilførselen ved behov.

Selv om grillen har et eget skap under for oppbevaring av gass, skal gassflaska ikke stå der mens grillen er i bruk. Delvis fordi det blir vanskelig å komme til hvis du plutselig må skru av gassen, delvis fordi det kan bli så varmt under grillen at slangen blir tørr og sprø.

 

 

Bytte gassflaske

Når du går tom for gass kan du bytte inn den tomme flasken på bensinstasjoner, jernvarehandlere, gassforhandlere og en rekke andre steder. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for at får satt regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.

 

Ps! Se "Slik bytter du gassflaske" over for informasjon om hvordan setter du på gassregulatoren riktig. 

 

Det finnes også regulatorer på markedet som ikke slipper gassen igjennom før de er montert riktig på flasken. Skal du kjøpe ny regulator anbefaler DSB at vi velger en slik type.

 

 

La flasken stå under transport

Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en nødventil som slipper ut gassen hvis trykket i flasken av ulike grunner skulle bli for stor. Denne sikkerhetsventilen og eventuell lekkasje i ventilen på toppen vil slippe ut store mengder gass dersom flasken ligger.

 

 

 

GASSVETTREGLENE

Følg gassvettreglene for trygg bruk av gass

 • Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.
 • Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.
 • Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.
 • Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.
 • Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
 • Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.
 • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.
 • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.
 • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.

 

 

 

 

 

SLIK VEDLIKEHOLDER DU GASSUTSTYRET

Med enkelt vedlikehold kan du forhindre farlige gasslekkasjer.

 

 

Bytt ut gamle slanger

Gasslangen er ”ferskvare” og blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare. Gasslanger bør byttes ut etter 2-5 år. Mye sollys og temperatursvingninger er noen av forholdene som påvirker hvor lenge en slange holder. Sjekk slangen for lekkasjer jevnlig, slik at du alltid er sikker på at slangen er hel før du begynner å bruke den.

 

 

Lås fast regulatoren

Sørg for at regulatoren er riktig montert og låst fast på gassflasken før du åpner ventilen. Slik bytter og monterer du gassflasken til grillen.

 

 

Sjekk slangen for lekkasjer:

 • Bøy på slangen og se etter sprekker.
 • Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
 • Bruk nesen - gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gassflasken fra grillen.

 

 

 

DETTE GJØR DU VED GASSLEKKASJE

Propangass er tilsatt lukt slik at du raskt skal kunne oppdage lekkasje. Slik går du fram hvis du lukter gass eller på andre måter mistenker at det lekker ut propan hjemme.

 

 

Ved tegn på lekkasje

 • steng for gassen
 • luft grundig ved å åpne vinduer og dører
 • stopp bruken av åpen ild og elektriske apparater

 

 

Ved kullosutslipp og ubehag

 • steng ventilene
 • luft ut rommet og søk straks ut i frisk luft
 • kontakt lege
 • tilkall eventuelt brannvesen eller politi

 

 

Ved alvorlig lekkasje og brann

 • forsøk å stenge ventilene
 • sørg for at alle personer kommer seg i sikker avstand fra brannstedet
 • ring brannvesenets nødnummer 110
 • forsøk ikke å slukke brannen selv

 

 

Bilde av mann som måker tak på hytta

Foto: Joner

 

SJEKK VENTILASJONEN PÅ HYTTA

Fyrer du med ved eller gass innendørs må du sørge for god ventilasjon. Lufteluker og luftespalter må være åpne og ryddet fri for snø.

 

 

Farlig kullos

Gass eller ved som brenner bruker oksygen. Derfor er det viktig med god lufting når du bruker gass eller fyrer med ved innendørs. Mangel på frisk luft gir fare for kullosforgiftning.

 

Flere skorsteinstyper har i dag tilrettelagt for eget friskluftsinntak. Skorsteinen har to sjikt hvor det ene leder avgasser ut og det andre fører frisk forbrenningsluft inn. Friskluft kan også føres direkte inn i ildsted i egen kanal.

 

 

Åpne luftelukene

Før du tenner opp i peisen eller skrur på gassen må du sørge for at lufteluker og luftespalter er åpne, slik at frisk luft kan komme igjennom. Om vinteren kan det være snø som sperrer for luftingen, da må du frem med spade. Pass også på at pipa ikke er helt dekket til av snø.

 

 

Snøfrie rømningsveier

Er det mye snø bør du også tenke igjennom hvordan du skal redde deg ut hvis det begynner å brenne. I tillegg til hovedrømningveien kan det være lurt å rydde unna snø slik at du har flere muligheter til å komme deg ut.

 

 

Sjekk dette før du fyrer

 • Lufteluker er åpne og det slipper frisk luft igjennom
 • Luftespalter ved vinduene er åpne og ikke dekket til
 • Pipa er fri for snø

 

Tips! Skal du måke taket har Direktoratet for byggkvalitet gode råd mot snøtunge tak

 

 

 

 

LAG EN NØDPLAKAT TIL HYTTA

Mange hytter mangler presise adresser. Med en nødplakat sender du redningsmannskapet til rett sted dersom uhellet skulle vere ute.

 

 

På nettsidene til Statens kartverk (klikk her) kan du lage din egen nødplakat som kan henge godt synlig på hytta. På plakaten ser du hytta sin geografiske posisjon i et kartutsnitt med GPS-koordinater. Dermed kan du føre redningsmannskapet rett til hyttedøra.

 

Redningsmannskap opplever stadig at folk i akutt nød ikke klarer å skildre godt nok hvor de oppholder seg. Feil eller unøyaktige veibeskrivelser kan forsinke redningsmannskapet og få store konsekvenser.